Általános Felhasználási Feltételek


Hiv. szám: OSZÁFF/2015-3

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁFF) az Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban Szolgáltató), tulajdonában és üzemeltetésében levő www.oszkar.com weboldalon (továbbiakban: Honlap) és okostelefonos alkalmazásokon keresztül elérhető “telekocsi” közvetítő rendszer (továbbiakban: Rendszer) igénybevételének és Felhasználók általi használatának feltételeit mutatja be.

A Regisztráció, illetve az Autós hirdetés feladása vagy Autós hirdetésen helyfoglalás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Oszkar.com telekocsi Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó a Rendszerben sikeres regisztrációt hajtott végre. A regisztráció szükséges feltétele az ÁFF elfogadása.

Szolgáltató jogosult jelen ÁFF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁFF hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosításaival nem ért egyet, regisztrációjának törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség.

Tartalomjegyzék
1 A jogviszony tárgya
2 Fogalmak
3 Adatkezelés, adattovábbítás
4 Regisztráció
5 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
6 Az Felhasználók kötelességei
7 Az Autósok kötelességei
8 Az Utasok kötelességei
9 Foglalási díj és a Felhasználók ehhez kapcsolódó kötelezettségei
10 A felelősség kérdése
11 Online fizetés
12 Kreditkezelés
13 Hozzáférés korlátozása
14 Megszüntetés
15 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
16 Panaszkezelés
17 Egyéb rendelkezések?


1 A jogviszony tárgya
A jogviszony tárgya a Szolgáltató által működtetett Rendszer használata, illetve az azon keresztül történő online személyfuvar közvetítői tevékenység azonos viszonylaton közlekedő személyek számára (továbbiakban: Szolgáltatás).


2 Fogalmak
Szolgáltató:Oszkar.com telekocsi Kft.

Kötelezően feltüntetendő adatok:

Név: Oszkar.com telekocsi Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
E-mail cím: info@oszkar.com
Telefonszám: 06 20/363-04-25
Web: www.oszkar.com
Kapcsolattartók neve: Gyürüs Máté, Prácser Attila
Adószám: 24064253-1-41
Közösségi adószám: HU24064253
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-988724
Bejegyző Bíróság: Budapest Fővárosi Cégbíróság
Kamarai regisztrációs szám: BU24064253
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10100716-15811200-01003004
Tárhelyszolgáltató: Linode, LLC
329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A
Galloway, NJ 08205, United States
support@linode.com

Szolgáltatás: online személyfuvar közvetítői tevékenység azonos viszonylaton közlekedő személyek (Autósok és Utasok) számára

Honlap: www.oszkar.com weboldal

Rendszer: A Szolgáltatást megvalósító informatikai rendszer valamint a használatát lehetővé tevő Honlap és a kapcsolódó okostelefonos alkalmazások gyűjtőneve

Viszonylat: az indulási és az érkezési hely közötti útvonal

Autós: Olyan regisztrált felhasználó, aki meghirdeti szabad helyeit (autós hirdetést ad fel) valamilyen viszonylatra

Utas: olyan regisztrált felhasználó, aki helyet foglal valamelyik autósnál, valamely viszonylatra

Felhasználó: a Rendszerben regisztrált személy, Autós vagy/és Utas

Járat: adott viszonylaton adott időpontban közlekedő jármű

Regisztráció: a Rendszerben a “Regisztráció” menüpont alatt található adatok kitöltése, majd a Szolgáltatónak történő továbbítása a “Regisztrálok” gombra történő kattintással

Felhasználónév: a Felhasználó által a Regisztráció során választott, egyedi azonosításra szolgáló név, a Felhasználó tevékenysége a Rendszerben ezen a néven jelenik meg

Profillap: A felhasználóval kapcsolatos információk, értékelések megjelenítésének helye

Kapcsolatfelvételi adat: Minden olyan adat (beleértve különösen, de nem kizárólag az alábbiakat: telefonszám, e-mail cím, skype név, Facebook név, elérhetőséget tartalmazó link vagy szöveg), amely lehetővé teszi az adott felhasználóval történő kapcsolatfelvételt.

Útiköltség hozzájárulás: (rövid elnevezése útdíj, vagy viteldíj) az autós által (forintban, euróban, angol fontban, vagy svájci frankban) meghatározott összeg, amelynek fejében az Autós az Utast az adott viszonylaton elszállítja. Angol font és svájci frankban meghatározott viteldíjat csak az üzleti csomaggal rendelkező Felhasználók adhatnak meg.

Autós hirdetés: az Autós által a Rendszerben feladott hirdetés, amely tartalmazza az út fő paramétereit (indulási és érkezési hely és idő, útvonal, megállók, szabad helyek száma, útiköltség hozzájárulás stb.)

Belföldi út: Olyan autós hirdetés, vagy annak egy szakasza, melyre igaz, hogy a kezdő és végpontja is ugyanazon ország területére esik. Külföldi út: Olyan autós hirdetés, vagy annak egy szakasza, melyre igaz, hogy a kezdő és végpontja nem ugyanazon ország területére esik. Üzletszerű hirdetés: olyan Autós hirdetés, amelyre az alábbi három állításból legalább egy igaz:

 • A járaton több mint öt szabad hely van meghirdetve
 • A járat csak a meghatározott, egynél nagyobb minimális utasszám elérése esetén indul
 • Rendszer által maximumként meghatározott útiköltség hozzájárulásnál (18 Ft/km) magasabb útiköltség hozzájárulás megadása
Listázó: a Rendszerben a feladott Autós hirdetéseket megjelenítő rész

Hirdetésjelölő: hirdetések kategorizáslására, kiemelésére használható, megkülönböztető jelzés, ikon, mely a Felhasználó által megadott kulcsszót tartalmazó hirdetéseknél jelenik meg a Honlapon a Listázóban

Hitelesített Oszkár-felhasználó: olyan Autós, aki legalább egyszer banki átutalással egyenlítette ki az általa igénybevett díjköteles szolgáltatás összegét, jelölése a Rendszerben: zöld színű érdemrend ikon

Üzleti sofőr: olyan Autós, aki rendelkezik üzleti csomaggal, jelölése a Rendszerben: arany színű kormánykerék ikon

Prémium csomag: meghatározott díj ellenében az autósnak az alábbi jogosultságokat biztosító csomag:

 • helyfoglalás előtti telefonszám láthatóság
 • reklámmentesség
 • hirdetésjelölő rögzítése (új hirdetésjelölő létrehozása, amely a Felhasználó döntése alapján vagy kizárólag csak a Felhasználó vagy minden Felhasználó számára látható lesz)
 • "Hitelesített Oszkár-felhasználó" cím és jelvény (Banki átutalásos fizetés esetén)
Üzleti csomag: meghatározott díj ellenében az Autósnak az alábbi jogosultságokat biztosító csomag:

 • helyfoglalás előtti telefonszám láthatóság
 • reklámmentesség
 • hirdetésjelölő rögzítése
 • "Üzleti sofőr" cím és jelvény
 • hirdetések szinkronizációjának lehetősége
 • Üzletszerű hirdetés feladásának lehetősége
 • időben átfedésben levő hirdetések feladhatók
Online előre fizetés: a PayU Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 72-74.; cégjegyzékszáma: 01-09-959180) fizetési rendszere segítségével megvalósuló, Felhasználók közötti, biztonságos, online fizetési lehetőség, amellyel az Utas az utazás időpontja előtt elektronikusan rendezheti a viteldíjat.

Tranzakciós díj: online fizetés igénybevétele esetén fizetendő díj

Foglalási díj: Az Utas által fizetendő díj, amelyet az Autós kap kézhez, majd ő juttatja el a Szolgáltatóhoz

Megbeszélés szerinti útiköltség hozzájárulás: az Autós hirdetésben nem szerepel konkrét útdíj, az Autós és az Utas közösen állapodnak meg az útdíj mértékéről

Szívességi fuvar: a Rendszerben 1 Ft összegű útdíjjal meghirdetett út

Kredit: díj ellenében vásárolható virtuális belső használatú fizetőeszköz, amely a Rendszerben bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez használható fel.

Egyenlegkezelés: a Kreditek felhasználását és aktuális egyenlegét nyomon követő felület az Rendszerben.


3 Adatkezelés, adattovábbítás
ADATKEZELÉS

A Rendszer a Felhasználók személyes adatait (beleértve az IP címet) bizalmasan kezeli, az ADATTOVÁBBÍTÁS alpontban felsorolt eseteken kívül harmadik félnek nem szolgáltatja ki, és garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség illetve jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. A Rendszert teljes körűen csak a regisztrált Felhasználók használhatják. A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az ÁFF rendelkezéseit. Személyes adatok csak az Autós és Utas hirdetéseknél jelennek meg, ott is csak a regisztrált Felhasználók férhetnek hozzá. A Rendszerben regisztrált Felhasználók által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!

A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Rendszerben végrehajtott tevékenységéhez kötött e-maileket fog kapni (pl helyfoglalás, üzenet érkezett stb.) és ezen értesítésekről nem lehetséges a leiratkozás.

A Szolgálató hetente legfeljebb egy alkalommal e-mailben tájékoztathatja az Felhasználókat a rendszerrel kapcsolatos aktualitásokról (hírlevél). Hírlevelet kizárólag azon Felhasználók kapnak, akik ezt a rendszerben a "Személyes adatok" oldalon nem tiltják le. A hírlevélről leiratkozni a minden hírlevél alján megtalálható, leiratkozó linkre kattintva is lehetséges.

A Regisztráció törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség. A Szolgáltató a regisztráció törlése során a Felhasználó adatait törli, a Felhasználónevet és e-mail címet az újraregisztrálás megakadályozása céljából megőrzi. Ennek kizárólagos célja a negatív értékelések eltüntetését szolgáló újraregisztráció megakadályozása.

Az Oszkar.com telekocsi Kft,a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon végez adatkezelést:

Adatkezelő Oszkar.com telekocsi Kft.
Székhely/lakcím 1133, Budapest, Hegedűs Gy. u. 67 5/4
Adatkezelés megnevezése "honlapon történő regisztráció. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a Felhasználók közötti kapcsolat létrehozása, rendszerüzenetek küldésének lehetősége"
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-81509/2014.4

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő neve: PayU Hungary Kft.
Székhely: 1074, Budapest Rákóczi út 70-72.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám
Adattovábbítás célja: online fizetés-elfogadás esetén tranzakció-biztonsági (fraud) ellenőrzés és kifizetések kezelése


4 Regisztráció
A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (keresés, út részleteinek megtekintése, hirdetésfigyelőre feliratkozás) regisztráció nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára. Bizonyos szolgáltatások (pl. hirdetésfeladás, helyfoglalás, értékelés leadása stb.) azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes.

Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt feltüntetett adatok kitöltésével vagy Facebook profil segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek. A regisztráció szükséges feltétele az ÁFF elfogadása. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki regisztrációja megerősítését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a Szolgáltató jelen ÁFF 3. pontjában lefektetett feltételek szerint kezelje.
A regisztráció törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség. A Szolgáltató a regisztráció törlése során a Felhasználó adatait törli, a Felhasználónevet és e-mail címet az újraregisztrálás megakadályozása céljából megőrzi. Ennek kizárólagos célja a negatív értékelések eltüntetését szolgáló újraregisztráció megakadályozása.

5 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Felhasználó kizárólag abban az esetben jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ha cselekvőképes személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy, de saját keresetével önállóan rendelkezik, vagy törvényes képviselője kifejezett engedélyével bír. A Regisztrációval a Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy az ÁFF-ben foglalatk szerint jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

6 A Felhasználók kötelességei
A Szolgáltatás a Felhasználók számára csak saját felelősségre használható.
A Felhasználó felelős a Felhasználónevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan, harmadik személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan, harmadik személy a Felhasználó jelszavának használatával bármilyen módon visszaél, Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A Felhasználó által közzétett tartalom kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. Tilos olyan tartalom rögzítése a Rendszerbe, amely tévesen azt a látszatot kelti, hogy a Szolgáltató jóváhagyta vagy egyetért a Felhasználó által megjelenített tartalommal. A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat ne sértse.

A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok mint pl. e-mail cím, telefonszám, autóadatok időszerűségéért és helyességéért. A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, de a szándékosan, vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben tilos más weboldalak, vagy a Felhasználó saját termékeinek, szolgáltatásainak reklámozása a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Rendszerben történő reklámozási lehetőségekről az info@oszkar.com e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

7 Az Autósok kötelességei
Az Autós az utazás költségeinek megosztása érdekében saját maga által meghatározott mértékű Útiköltség hozzájárulást kérhet az általa szállított Utasoktól. Az Autós által bejelentett indulás helye és ideje kötelező jellegű. Ha az Autósnál legalább egy Utas már helyet foglalt, változtatni a megadott indulási és célvároson, valamint az utazás dátumán nem; a pontos indulási és érkezési helyen és időn csak az utazás eredetileg meghirdetett kezdete előtti 12 órán kívül lehetséges. Az utazás általános okokból történő lemondását a Rendszerben lehet megtenni az utazás eredetileg meghirdetett kezdete előtti 12 órán kívül, erről az addig helyet foglalt Utasok automatikus e-mail üzenetben értesülnek. Az automatikus e-mail kézbesítésének sikeréért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ezért az Autósnak kötelessége telefonbeszélgetés során meggyőződnie arról, hogy a járatra helyet foglaló utasok értesültek a változásról. Amennyiben Utas még nem jelentkezett a járatra, bármilyen módosítás végrehajtható a hirdetésen.

Az Autós nem köteles az Utasra a megbeszélt találkozási helyen 15 percnél tovább várakozni, negatív tapasztalatát a Rendszerben a felhasználó profillapján közzéteheti.

Az utazási célváros elérésekor az Autós köteles az Utast megbeszélés szerint házig vagy közösségi közlekedéssel megközelíthető nyilvános helyig elvinni.

Amennyiben az Autós havi szinten (naptári hónapra vetítve) több mint 20 utast szállít el, köteles Prémium vagy Üzleti csomagot vásárolni.

Amennyiben az Autós havi szinten (naptári hónapra vetítve) több mint 40 utast szállít el, köteles Üzleti csomagot vásárolni.

Az Autós köteles a Szolgáltató által megjelölt viszonylatok az Utasok által megfizetett Foglalási díjakat a Szolgáltató részére a megadott fizetési módok (bankkártyás fizetés, átutalás, banki készpénzes befizetés, készpénzes befizetés a Szolgáltató telephelyén) valamelyikén, a megadott határidőn belül közvetíteni.

Az Autós minden megvalósult útja után köteles az Utasokról értékelést rögzíteni a Rendszerbe.

Az Autós köteles gépjárművét Utasok szállítására és biztonságos közlekedésre alkalmas, műszaki állapotban tartani és az autóval a kötelező vizsgákon résztvenni.

Az Autós köteles az indulás helyén gépjárművezetésre alkalmas állapotban megjelenni, az utazás időtartama alatt felelősséggel tartozik az Utas biztonságáért.

Az Autós minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, vezetői engedélyét és az autó iratait magánál tartani.

Az Autós köteles külföldi utazás esetén az Utas külföldre utazási jogáról megbizonyosodni ezt alátámasztó úti okmány meglétének ellenőrzése által, ezáltal a szándékolatlan embercsempészetet kiküszöbölni.

8 Az Utasok kötelességei
Az Utas köteles megjelenni a megbeszélt helyen és időben, vagy gondoskodni az Autós megfelelő tájékoztatásáról, amennyiben valami okból kifolyólag vagy nem tud időben jelen lenni, vagy eláll utazási szándékától. Megfelelő tájékoztatás akkor valósul meg, ha az Autós valamilyen formában (sms, e-mail, telefon stb.) visszajelzett az Utasnak, hogy megkapta az értesítést az út lemondásáról.

Az Utas az érkezési helyen (célállomáson) köteles az Autósnak az Autós hirdetésben szereplő, vagy a megbeszélés szerinti útiköltség hozzájárulást, illetve az esetleges foglalási díjat megfizetni. Ez alól kivételt képez az Online előr fizetéssel rendezett útdíj esete, ekkor az Utas köteles az Autós kérésére a beszállókártyát vagy a beszállási kódot az Autós rendelkezésére bocsájtani (lásd 11. Online fizetés fejezet)

Az Utas minden megvalósult és meghiúsult utazása után köteles az Autósról értékelést rögzíteni a Rendszerbe.

Ha az Autós a megbeszélt találkozóhelyen nem, vagy saját hibájából jelentős késéssel jelenik meg, akkor az Utas ezt, vagy egyéb negatív tapasztalatát a Rendszerben az Autós profillapján közzé teheti.

Az Utas minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, külföldi út esetén érvényes úti okmányát is magánál tartani. Külföldi út esetén, amennyiben az Autós igényli, az Utas köteles érvényes úti okmányát az utazás megkezdése előtt az Autósnak bemutatni. Érvényes úti okmány hiányában, vagy annak bemutatását megtagadó Utas esetén az Autós elállhat az Utas elszállításától.


9 Foglalási díj és a Felhasználók ehhez kapcsolódó kötelezettségei
A foglalási díj az utasok által a Szolgáltatás közvetítésével megvalósult utazásokért fizetendő díj. A díjköztelezettség 2015. március 16-tól minden Budapestről induló vagy oda érkező belföldi viszonylat, valamint a Magyarország-München viszonylat esetében áll fenn. A foglalási díjat az Utas az Autósnak fizeti ki. Az Autós köteles az Utasok által megfizetett, Foglalási díjakat a Szolgáltató részére a megadott fizetési módok (bankkártyás fizetés, átutalás, banki készpénzes befizetés, készpénzes befizetés a Szolgáltató telephelyén) valamelyikén, a megadott határidőn belül eljuttatni.

Az Autós, amennyiben számlakiállításra kötelezett, az általa az utas számára kiállított számlán az útdíjtól elkülönítve külön tételként közvetített szolgáltatásként szerepeltetheti a foglalási díj összegét. Így a Helyi adókról szóló törvény 38.§(1) bekezdése szerint a helyi iparűzési adó alapjából a foglalási díj jogcímen kiszámlázott összeg levonható jelen Szerződés és a Szolgáltató által a foglalási díjról kiállított számla alapján.
A Foglalási díj eltérő a fix és a megbeszélés szerinti Útiköltség hozzájárulás esetén, mértékét az alábbi táblázatok mutatják:

Útiköltség hozzájárulás összege Az utas által fizetett Foglalási díj
0-499 Ft-ig ingyenes
500-1299 Ft-ig 50 Ft
1300-2299 Ft-ig 100 Ft
2300-3299 Ft-ig 150 Ft
3300-4299 Ft-ig 200 Ft
4300-5299 Ft-ig 250 Ft
5300-6299 Ft-ig 300 Ft
és így tovább…


Amennyiben nincs megadva a hirdetésben az Útiköltség hozzájárulás mértéke, akkor a foglalási díj az út hosszúságának függvénye, az alábbi táblázat szerint:

BELFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 100 km 50 Ft
101 - 150 km 100 Ft
151 - 200 km 150 Ft
201 - 250 km 200 Ft
251 - 300 km 250 Ft
301 - 350 km 300 Ft
és így tovább…
KÜLFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 150 km 100 Ft
151 - 250 km 250 Ft
251 - 350 km 400 Ft
351 - 450 km 550 Ft
451 - 550 km 700 Ft
551 - 650 km 850 Ft
és így tovább…


Euróban/Angol fontban/Svájci frankban fizetendő útiköltség hozzájárulás esetén a Foglalási díj is Euró/Angol font/Svájci frank alapú lesz, mértékét az alábbi táblázatok tartalmazzák. A forintban fizetendő utakhoz hasonlóan más a Foglalási díj mértéke a fix, illetve a megbeszélés szerinti Útiköltség hozzájárulás esetén.

Útiköltség hozzájárulás összege Az utas által fizetett Foglalási díj
2 EUR/GBP/CHF - ig ingyenes
3-6 EUR/GBP/CHF 0.25 EUR/GBP/CHF
7-11 EUR/GBP/CHF 0.5 EUR/GBP/CHF
12-16 EUR/GBP/CHF 0.75 EUR/GBP/CHF
17-21 EUR/GBP/CHF 1 EUR/GBP/CHF
22-26 EUR/GBP/CHF 1.25 EUR/GBP/CHF
27-31 EUR/GBP/CHF 1.5 EUR/GBP/CHF
és így tovább…

BELFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
70 km-ig ingyenes
70.01-120 km 0.2 EUR/GBP/CHF
120.01-170 km 0.4 EUR/GBP/CHF
170.01-220 km 0.6 EUR/GBP/CHF
220.01-270 km 0.8 EUR/GBP/CHF
270.01-320 km 1.0 EUR/GBP/CHF
320.01-370 km 1.2 EUR/GBP/CHF
és így tovább…
KÜLFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 150 km 0.4 EUR/GBP/CHF
151 - 250 km 1 EUR/GBP/CHF
251 - 350 km 1.6 EUR/GBP/CHF
351 - 450 km 2.2 EUR/GBP/CHF
451 - 550 km 2.8 EUR/GBP/CHF
551 - 650 km 3.4 EUR/GBP/CHF
és így tovább…

Amennyiben az Autós irracionálisan alacsony árat ad meg az út hosszához képest (7 Ft / utas / km alatt, vagy 0,025 EUR/utas/km alatt vagy 0,02 GBP/utas/km alatt, vagy 0,03 CHF/ utas/km alatt), akkor az út hossza alapján történő Foglalási díj számítás aktiválódik automatikusan.

Ez alól kivételt képez az 1 Ft-ért meghirdetett Szívességi fuvar, azzal a kitétellel, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy utánajárjon, valóban szívességi fuvar valósult-e meg. Amennyiben nem szívességi fuvar történt, akkor a km alapú foglalási díj kerül felszámításra.

A Foglalási díj pénzneme megegyezik a viteldíj pénznemével (HUF, EUR, GBP, CHF megadása lehetséges)

Ha a hirdetésben az Útiköltség hozzájárulás nincs megadva és a távolság sem kalkulálható, a Foglalási díj belföldi út esetén egységesen 150 Ft / utas, külföldi út esetén 1200 Ft / utas.

A Foglalási díj akkor kerül felszámításra, ha
 • az Utas visszajelezte, hogy megtörtént az utazás VAGY
 • az Autós visszajelezte, hogy megtörtént az utazás VAGY
 • az utazás után eltelt 3 nap, és egyik fél sem jelzett még vissza
Az rendszer a fenti táblázatokat felhasználva kiszámítja az utas által a Szolgáltatónak fizetendő Foglalási díjat, és fix ár esetén a Listázóba kikerülő hirdetésben már a Foglalási díjjal megnövelt árat fogja megjeleníteni. Tehát az Autós a Foglalási díjjal megnövelt összeget fogja megkapni az Utasoktól. A rendszer követi a Foglalási díjak alakulását (abban az esetben is ha megegyezés szerinti ár van megadva az Auós hirdetésben) és amikor a felhalmozódó Foglalási díj összege eléri az 500 Ft-ot, akkor az Autós e-mailben értesítést kap, hogy pontosan mennyi a Foglalási díj kinnlevősége. A díjat tehát az Utas fizeti, de az Autósok juttatják el a Szolgáltatónak. Havonta az első két Utas által fizetett Foglalási díj nem kerül felszámításra, ez a plusz összeg az Autósnál marad (az Utas kifizeti, de nem kerül be a Szolgáltató felé továbbítandó Foglalási díjak elszámolásába).

A Foglalási díjat az alábbi fizetési módokon lehet rendezni bejelentkezés után a Honlapon a Személyes menü, Pénzügyek menüpontjában:
 • bankkártyás fizetéssel (ez automatikus kártyaterhelésre is állítható)
 • átutalással
 • banki készpénzes befizetéssel
 • készpénzben, előre egyeztetett időpontban, Budapesten a Szolgltató irodájában (időpontot a +3620 363 0425 telefonszámon vagy az info@oszkar.com e-mail címen lehet egyeztetni)
Amennyiben az Autósnál egy vagy több Utas online előre fizetéssel foglalt helyet, akkor a rendszer automatikusan megpróbálja az így befolyt összegekből rendezni az aktuális Foglalási díjat. Ha a Foglalási díj kevesebb, mint az Online előre fizetésből az Autós részére befolyt viteldíjak, akkor a rendszer a Foglalási díjat rendezettnek tekinti és a Foglalási díjjal, illetve a Tranzakciós díjjal csökkentett összeget kapja meg az Autós. Ha a Foglalási díj több mint az Online előre fizetésből az Autós részére befolyt viteldíjak, akkor már csak az Online előre fizetésből befolyt viteldíjakkal csökkentett Foglalási díj különbözetet köteles az Autós rendezni.

Amennyiben az Autós nem rendezi Foglalási díj kinnlevőségét a megadott határidőig, akkor ha az Autós hirdetésein konkrét ár jelenik meg, és engedélyezte az Online előre fizetési lehetőséget, akkor hirdetései láthatóak maradnak a Listázóban legfeljebb 2 hét időtartamra, de helyet foglalni már csak Online előre fizetéssel lehet majd az általa meghirdetett utakra, addig, amíg rendezi a díjat. Ha időközben befizeti a Szolgáltató felé a Foglalási díjat, Autós hirdetései azonnal visszaállnak eredeti állapotukba, tehát minden az Autós által megadott módon lehet majd rendezni a viteldíjat.

Ha
 • 2 hét elteltével sem rendezte az Autós a díjat, vagy
 • nem konkrét ár látszik az Autós hirdetésében (például megbeszélés szerint vagy két összeg közötti intervallum van feltüntetve), vagy
 • nem engedélyezte az Autós az Online előre fizetési lehetőséget,
akkor amennyiben a Foglalási díj a megadott határidőig nem folyik be, a rendszer inaktív állapotba helyezi az Autós hirdetéseit (tehát nem fognak látszódni a Listázóban), addig, amíg a Foglalási díj beérkezik. A Foglalási díj befizetésével az Autós hirdetései ismét aktívvá válnak.

A Foglalási díjról az Autós e-mail értesítőt kap, amikor a Foglalási díj összege eléri az 500 Ft-ot, de maximum hetente egyszer kap értesítő e-mailt. Amennyiben az Autós négyszer egymás után, időben rendezi a Foglalási díjat, igény esetén kérheti a heti gyakoriságról, a havi fizetésre történő átállást.

A meg nem valósult utakról az Autós köteles értékelést leadni a Rendszerben. Amikor ez megtörtént, akkor a Személyes menü Pénzügyek menüpontjából törlődik a meghiúsult útra felszámolt Foglalási díj és a rendszer újrakalkulálja a fizetendő Foglalási díjat.

A rendszer, az utazás dátumát követő 3. napon megvalósult útnak tekinti azokat az utakat, amelyekről nem érkezett ellenkező visszajelzés. Amennyiben az Autós vagy az Utas értékeléséből kiderül, hogy megvalósult az utazás, a rendszer szintén megvalósultnak tekinti az utat. Ha az út megvalósulásával kapcsolatban az Autós és az Utas nem ért egyet, az ügyet a Szolgáltató kivizsgálja.

10 A felelősség kérdése
A Szolgáltató feladata kizárólag az Autósok és Utasok közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a közös utak során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért.

A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁFF elfogadásával tudomásul vesz.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet zsúfoltságából vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) adódnak.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást állat szállítása vagy csomag küldése céljából használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az állat egészségi állapotáért, illetve a Szolgáltatás során bekövetkező, esetleges károkért, valamint a Szolgáltató hatáskörén kívül esik annak kivizsgálása, hogy az esetlegesen okozott károkért ki a felelős.

A Szolgáltató a Honlapon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével teszi közzé.

11 Online fizetés
A Rendszerben elérhető a Felhasználók közötti biztonságos, online fizetési lehetőség a PayU fizetési rendszer segítségével.
Az online fizetés során - ha a felhasználó ezt a módot választja - a Rendszer a Felhasználót a PayU Hungary Kft. PayU által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre irányítja át. A fizetés folyamatára és az ezzel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezésekre a PayU Hungary Kft. általános szerződési feltételei az irányadók. A PayU fizetési rendszeréről bővebben a www.payu.hu oldalon tájékozódhat.
Amennyiben az Autós hirdetésfeladáskor engedélyezi az online fizetési lehetőséget, akkor az Utas a helyfoglalást követően bankkártyájával az Interneten kifizetheti a viteldíjat. Ehhez az Autósnak jelentkeznie kell online-fizetés elfogadónak egy online űrlap kitöltésével. Ha ez megtörtént, az Utasoknak már lehetőségük van online fizetni, ha az Autós az új Autós hirdetés feladásánál engedélyezi az online fizetést. Lehetőség van minden hirdetésnél kizárólagossá és opcionálissá is tenni az online fizetési módot. Közben egy néhány napos elbírálási folyamat zajlik le, melynek sikerességről az Autós e-mailben kap értesítést, addig a kifizetés nem lehetséges.
Az Autós az utazás megtörténtét az Utasnál levő kóddal tudja igazolni, amelyet az Utas az online fizetés során kapott. Az Autós akkortól jogosult a tranzakciós költséggel (jelenleg 7,7%) csökkentett összeg lehívására, amint az utazást követően ő vagy az Utas visszaigazolta, hogy megtörtént az út. A pénz péntekenként kerül átutalásra az Autósok részére és azon utak díjai lesznek benne, melyeket az Autós vagy az Utas adott hét szerda hajnalig megvalósultnak jelölt.
Ha az Utas online fizetést elfogadó Autósnál foglal helyet, a fizetéshez a rendszer átirányítja a PayU felületére, ahol a megszokott módon, biztonsággal végrehajthatja a fizetést. Ezt követően az Utas kap egy beszállókártyát, melyen van egy kód: az utazáskor ezt fogja elkérni az Autós, mivel ezzel tudja visszaigazolni a sikeres utazást és lehívni a pénzt.

Online fizetéssel foglalt út lemondása:
Amennyiben az Utas az utolsó órákban mondja le az utat, vagy le sem mondja, de nem megy el, az Autós “foglalóként” megkapja az útdíj 80%-át, 20% pedig visszavezetésre kerül az utashoz. Ha időben lemondja az utat, akkor természetesen az egész összeget visszakapja. A visszatérítés mértékéről a lemondás időpontjának függvényében az alábbi három példa és grafikon ad tájékoztatást:

“A” eset: Az Utas jó előre lefoglalja az útját, mondjuk 20 nappal az indulás előtt. Ekkor költség nélkül lemondhatja a foglalást külföldi út esetén egészen az indulás előtti 7. napig, belföldi út esetén az indulás előtti 3. napig. Ezt követő visszamondás esetén már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére. Amennyiben csak az indulási idő előtt 12 órával vagy azt követően mondja le a helyfoglalást, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult. (Közötte időarányosan csökken a visszajáró összeg aránya)

“B” eset: Az Utas közepesen előre foglalja le az útját, mondjuk 4 nappal az indulás előtt. Ekkor költség nélkül lemondhatja a foglalást az indulás és a foglalás közötti időszak 40%-ig, tehát a foglalást követő kb 38 órán belül. Ezt követően már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére. Amennyiben csak az indulási idő előtt 12 órával vagy azt követően mondja le, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult. (Közötte időarányosan csökken a visszajáró összeg aránya)

“C” eset: Az Utas viszonylag az utazáshoz közeli időpontban foglalja le útját, mondjuk 10 órával az indulás előtt. Ekkor szintén költség nélkül lemondhatja a foglalást az indulás és a foglalás közötti időszak 40%-ig, tehát a foglalást követő 4 órán belül. Ezt követően már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult.Lemondás esetén az Utasnak visszajáró pénz arányáról tájékoztat a fenti grafikon.
Amennyiben az Autós hibájából nem valósul meg az út, az Utas – függetlenül a lemondás időpontjától – maradéktalanul visszakapja a befizetett összeget.
Ha az Utas nem hozza el a beszállókártyáját, akkor az utazás után az Autós visszaigazolhatja beszállókártya nélkül is az utazást, de csak akkor fog kifizetésre kerülni az összeg, ha
 • Az Utas nem jelzi azt, hogy meghiúsult volna út (3 napja van erre, ezt követően automatikusan megvalósultnak veszi a rendszer)
 • Vagy az Utas visszaigazolja, hogy tényleg megtörtént az utazás
Ha az Utas azt igazolja vissza, hogy az autós miatt nem jött létre az út, az Autós pedig azt, hogy az Utas miatt, akkor addig nem kerül sem kifizetésre, sem visszautalásra az összeg, amíg az Autós és az Utas konszenzusra nem jut.

12 Kreditkezelés
Jelenleg Kredittel igénybe vehető szolgáltatások:
 • hirdetéskiemelés
 • sms értesítés (helyfoglalásról, az út paramétereiben történt változásról stb.)
 • sms küldés
Krediteket a Honlapon az egyenleg menüpontban, a PayU Hungary Kft. által üzemeltetett, biztonságos, online fizetési rendszerén keresztül, vagy átutalással lehet megvásárolni. Kreditek visszavásárlására nincs mód.
Egy kredit felhasználása nem visszavonható. Tehát ha egy vagy több kredit hirdetés(ek) kiemelésére lett felhasználva, de a hirdetés később törlésre került, a kreditlevonás nem törlődik.

13 Hozzáférés korlátozása
A Szolgáltató jogosult a Felhasználók hozzáférésének korlátozására vagy megszüntetésére (regisztrációjuk törlésére), hirdetéseik, illetve az általuk közzétett egyéb tartalmak törlésére, amennyiben a Felhasználó:
 • tevékenységével más Felhasználó személyes adataival visszaél
 • nem a valóságnak megfelelő adato(ka)t adott meg
 • nem rendeltetésszerűen használja a rendszert
 • tevékenységével a szolgáltatás működtetését veszélyezteti
 • más Felhasználók érdekeit szándékoltan megsérti, velük szemben tisztességtelen magatartást tanúsít
 • az Oszkár üzenőfalát és/vagy belső üzenőrendszerét nemkívánatos elektronikus kommunikáció tömeges terjesztésére használja fel
 • a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak tekintetében:
  • Rendszeren kívüli kapcsolatfelvételre buzdít, kapcsolatfelvételi adatokat ad meg, vagy kér az alábbi helyeken:
   • helyfoglalás előtt belső üzenetben
   • hirdetés leírásában
   • foglalkozásnál
   • autó színe, márkája leírásában
   • bemutatkozó szövegben
   • és minden egyéb, az oldalon publikusan, vagy bejelentkezett felhasználóknak látható mezőben, mely nem erre rendeltetett
  • a Rendszer segítségével szervezett utak tekintetében a helyfoglalás megelőzésére irányuló magatartást folytat
  • a Rendszer segítségével szervezett utak tekintetében a kölcsönösen egyértelműen fennálló közös utazási szándék ellenére már megvalósult helyfoglalást lemond vagy az útitársat a helyfoglalás lemondására szólítja fel
  • a valójában megvalósult közös utazásokat nem megvalósultnak jelöli, vagy útitársát erre buzdítja
 • a Rendszerbe és/vagy a Szolgáltató Facebook oldalára valótlan, jogsértő, vagy jogsértő tevékenységre buzdító, fajgyűlölő, rágalmazó, zaklató, sértő, obszcén, trágár, megbotránkoztató, fenyegető, hamis vagy félrevezető tartalmat, vagy tartalomra mutató linket tesz ki

14 Megszüntetés
A Felhasználó jelen ÁFF-et regisztrációjának törlésével bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

A Szolgáltató jelen ÁFF-et abban az esetben jogosult felmondani, azaz a Felhasználó regisztrációját törölni, ha a Felhasználó jelen ÁFF-et (különös tekintettel a Hozzáférés korlátozása részben felsoroltakra) megsérti.


15 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel de nem kizárólagosan a logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. A Rendszerben található tartalom nem másolható és nem használható fel a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.


16 Panaszkezelés
A Felhasználó panaszát az info@oszkar.com e-mail címen, vagy a 06 20/363-04-25 telefonszámon jelezheti a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a beérkezett panaszra 10 napon - melybe a munkaszüneti napok nem számítanak bele- belül reagál.


17 Egyéb rendelkezések
Jelen ÁFF-re és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2015. március 16.
Az Oszkár ÁFF archív vagy hatálybalépésre váró verziói