Általános Felhasználási Feltételek


Hiv. szám: OSZÁFF/2017-1

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁFF) az Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban Szolgáltató), tulajdonában és üzemeltetésében levő www.oszkar.com weboldalon (továbbiakban: Honlap) és okostelefonos alkalmazásokon keresztül elérhető “telekocsi” közvetítő rendszer (továbbiakban: Rendszer) igénybevételének és Felhasználók általi használatának feltételeit mutatja be.

A Regisztráció, illetve az Autós hirdetés feladása vagy Autós hirdetésen helyfoglalás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Oszkar.com telekocsi Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó a Rendszerben sikeres regisztrációt hajtott végre. A regisztráció szükséges feltétele az ÁFF elfogadása.

Szolgáltató jogosult jelen ÁFF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁFF hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosításaival nem ért egyet, regisztrációjának törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség.

Tartalomjegyzék
1 A jogviszony tárgya
2 Fogalmak
3 Adatkezelés, adattovábbítás
4 Regisztráció
5 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
6 Az Felhasználók kötelességei
7 Az Autósok kötelességei
8 Az Utasok kötelességei
9 Foglalási díj és a Felhasználók ehhez kapcsolódó kötelezettségei
10 A felelősség kérdése
11 Online előre fizetés
12 Csomagszállítás
13 Kreditkezelés
14 Hozzáférés korlátozása
15 Megszüntetés
16 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
17 Panaszkezelés
18 Egyéb rendelkezések?


1. A jogviszony tárgya
1.1. A jogviszony tárgya a Szolgáltató által működtetett Rendszer használata, illetve az azon keresztül történő online személyfuvar közvetítői tevékenység azonos viszonylaton közlekedő személyek számára (továbbiakban: Szolgáltatás).


2. Fogalmak
2.1. Szolgáltató: Oszkar.com telekocsi Kft.

2.2. Szolgáltató kötelezően feltüntetendő adatai:

Név: Oszkar.com telekocsi Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67.
E-mail cím: info@oszkar.com
Telefonszám: +36 1/6333-696
Web: www.oszkar.com
Kapcsolattartók neve: Gyürüs Máté, Prácser Attila
Adószám: 24064253-1-41
Közösségi adószám: HU24064253
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-988724
Bejegyző Bíróság: Budapest Fővárosi Cégbíróság
Kamarai regisztrációs szám: BU24064253
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010628-01510671-00100000
Tárhelyszolgáltató: Linode, LLC
329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A
Galloway, NJ 08205, United States
support@linode.com

2.3. További fogalmak:

Szolgáltatás: telekocsi szolgáltatást lehetővé tevő weboldal üzemeltetés azonos viszonylaton közlekedő személyek (Autósok és Utasok) számára

Honlap: www.oszkar.com weboldal

Rendszer: A Szolgáltatást megvalósító informatikai rendszer valamint a használatát lehetővé tevő Honlap és a kapcsolódó okostelefonos alkalmazások gyűjtőneve

Viszonylat: az indulási és az érkezési hely közötti útvonal

Autós: Olyan regisztrált felhasználó, aki meghirdeti szabad helyeit (autós hirdetést ad fel) valamilyen viszonylatra

Utas: olyan regisztrált felhasználó, aki helyet foglal valamelyik autósnál, valamely viszonylatra

Felhasználó: a Rendszerben regisztrált személy, Autós vagy/és Utas

Járat: adott viszonylaton adott időpontban közlekedő jármű

Regisztráció: a Rendszerben a “Regisztráció” menüpont alatt található adatok kitöltése, majd a Szolgáltatónak történő továbbítása a “Regisztrálok” gombra történő kattintással

Felhasználónév: a Felhasználó által a Regisztráció során választott, egyedi azonosításra szolgáló név, a Felhasználó tevékenysége a Rendszerben ezen a néven jelenik meg

Profillap: A felhasználóval kapcsolatos információk, értékelések megjelenítésének helye

Kapcsolatfelvételi adat: Minden olyan adat (beleértve különösen, de nem kizárólag az alábbiakat: telefonszám, e-mail cím, skype név, Facebook név, elérhetőséget tartalmazó link vagy szöveg), amely lehetővé teszi az adott felhasználóval történő kapcsolatfelvételt.

Autós hirdetés: az Autós által a Rendszerben feladott hirdetés, amely tartalmazza az út fő paramétereit (indulási és érkezési hely és idő, útvonal, megállók, szabad helyek száma, útiköltség hozzájárulás stb.)

Utas hirdetés: az Utas által a Rendszerben feladott hirdetés, amely tartalmazza az utazási igényének fő paramétereit (indulási és érkezési hely és idő, útvonal, igényelt helyek száma, felkínált útiköltség hozzájárulás stb.)

Útiköltség hozzájárulás: (rövid elnevezése útdíj, vagy viteldíj) az autós által (forintban, euróban, angol fontban, vagy svájci frankban) meghatározott összeg, amelynek fejében az Autós az Utast az adott viszonylaton elszállítja. Angol font és svájci frankban meghatározott viteldíjat csak az üzleti csomaggal rendelkező Felhasználók adhatnak meg. Az Autós a saját belátása, illetve Üzleti csomagja függvényében dönthet az általa méltányosnak tartott Útiköltség hozzájárulás mértékéről.

Belföldi út: Olyan autós hirdetés, vagy annak egy szakasza, melyre igaz, hogy a kezdő és végpontja is ugyanazon ország területére esik.

Külföldi út: Olyan autós hirdetés, vagy annak egy szakasza, melyre igaz, hogy a kezdő és végpontja nem ugyanazon ország területére esik.

Üzletszerű hirdetés: olyan Autós hirdetés, amelyre az alábbi három állításból legalább egy igaz:

 • A járaton több mint öt szabad hely van meghirdetve
 • A járat csak a meghatározott, egynél nagyobb minimális utasszám elérése esetén indul
 • Rendszer által maximumként meghatározott útiköltség hozzájárulásnál (18 Ft/km) magasabb útiköltség hozzájárulás megadása
Listázó: a Rendszerben a feladott Autós vagy Utas hirdetéseket megjelenítő rész

Hirdetésjelölő: hirdetések kategorizálására, kiemelésére használható, megkülönböztető jelzés, ikon, mely a Felhasználó által megadott kulcsszót tartalmazó hirdetéseknél jelenik meg a Honlapon a Listázóban

Prémium csomag: (2016. május 20. óta nem vásárolható) meghatározott díj ellenében az autósnak az alábbi jogosultságokat biztosító csomag:

 • reklámmentesség
 • hirdetésjelölő rögzítése (új hirdetésjelölő létrehozása, amely a Felhasználó döntése alapján vagy kizárólag csak a Felhasználó vagy minden Felhasználó számára látható lesz)
 • "Hitelesített Oszkár-felhasználó" cím és jelvény (Banki átutalásos fizetés esetén)
Üzleti csomag: meghatározott díj ellenében az Autósnak az alábbi jogosultságokat biztosító csomag:

 • reklámmentesség
 • hirdetésjelölő rögzítése
 • "Üzleti sofőr" cím és jelvény
 • hirdetések szinkronizációjának lehetősége
 • Üzletszerű hirdetés feladásának lehetősége
 • időben átfedésben levő hirdetések feladhatók
Hitelesített Oszkár-felhasználó: olyan Autós, aki legalább egyszer banki átutalással egyenlítette ki az általa igénybevett díjköteles szolgáltatás összegét, jelölése a Rendszerben: zöld színű érdemrend ikon

Üzleti sofőr: olyan Autós, aki rendelkezik Üzleti csomaggal, jelölése a Rendszerben: arany színű kormánykerék ikon

Online fizetés: az OTP Mobil Kft. fizetési rendszere segítségével megvalósuló, Felhasználók közötti, biztonságos, online fizetési lehetőség, amellyel az Utas az utazás időpontja előtt vagy az utazás során elektronikusan rendezheti a viteldíjat.

Tranzakciós díj: online fizetés igénybevétele esetén fizetendő díj

Foglalási díj: Az Utas által fizetendő díj, amelyet az Autós kap kézhez, majd ő juttatja el a Szolgáltatóhoz (lásd. 9.A 9.1 alfejezet)

Közvetítési díj: Az Autós által fizetendő díj a Szolgáltató részére, amennyiben a 9.A 9.1 alfejezet szerinti foglalási díjrendszer nem alkalmazható (lásd. 9.B 9.2 alfejezet)

Megbeszélés szerinti útiköltség hozzájárulás: az Autós hirdetésben nem szerepel konkrét útdíj, az Autós és az Utas közösen állapodnak meg az útdíj mértékéről

Szívességi fuvar: a Rendszerben 1 Ft összegű útdíjjal meghirdetett út. Szívességi fuvart csak azon Autósok rögzíthetnek, akik erre a Szolgáltatótól megfelelő indoklással a Szolgáltató valamely elérhetőségén keresztül (pl. email, belső üzenet) engedélyt kértek és a Szolgáltató számukra az engedélyt jóváhagyta.

Kredit: díj ellenében vásárolható virtuális belső használatú fizetőeszköz, amely a Rendszerben bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez használható fel.

Egyenlegkezelés: a Kreditek felhasználását és aktuális egyenlegét nyomon követő felület a Rendszerben.

Csomagszállítás: az a tevékenység, amikor a csomag küldője nem utazik az autóssal, hanem a szállítandó küldeményt átadja az autósnak, aki előre kialkudott díj ellenében elszállítja azt előre egyeztetett rendeltetési helyre.


3. Adatkezelés, adattovábbítás
3.1. ADATKEZELÉS

3.1.1 A Rendszer a Felhasználók személyes adatait (beleértve az IP címet) bizalmasan kezeli, az ADATTOVÁBBÍTÁS alpontban felsorolt eseteken kívül harmadik félnek nem szolgáltatja ki, és garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség illetve jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. A Rendszert teljes körűen csak a regisztrált Felhasználók használhatják. A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az ÁFF rendelkezéseit. Személyes adatok csak az Autós és Utas hirdetéseknél jelennek meg, ott is csak a regisztrált Felhasználók férhetnek hozzá. A Rendszerben regisztrált Felhasználók által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!

3.1.2. A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Rendszerben végrehajtott tevékenységéhez kötött e-maileket fog kapni (pl. helyfoglalás, üzenet érkezett stb.) és ezen értesítésekről nem lehetséges a leiratkozás.

3.1.3. A Szolgáltató hetente legfeljebb egy alkalommal e-mailben tájékoztathatja az Felhasználókat a rendszerrel kapcsolatos aktualitásokról (hírlevél). Hírlevelet kizárólag azon Felhasználók kapnak, akik ezt a rendszerben a "Személyes adatok" oldalon nem tiltják le. A hírlevélről leiratkozni a minden hírlevél alján megtalálható, leiratkozó linkre kattintva is lehetséges.

3.1.4. A Honlap bizonyos funkciókra ún. cookie-kat használ, melyek a Felhasználó a Honlap megtekintésére használt eszközén tárolt adatok. Az Oszkár Cookie Szabályzata ide kattintva érhető el, mely bővebb információt nyújt a használt cookie-król. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal cookie-kat használjon a Cookie Szabályzatnak megfelelően.

3.1.5. A Regisztráció törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség. A Szolgáltató a regisztráció törlése során a Felhasználó adatait törli, a Felhasználónevet, telefonszámot és e-mail címet az újraregisztrálás megakadályozása céljából megőrzi. Ennek kizárólagos célja a negatív értékelések eltüntetését szolgáló újraregisztráció megakadályozása.

3.1.6. Az Oszkar.com telekocsi Kft-t, mint adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számokon vette nyilvántartásba:

Adatkezelő Oszkar.com telekocsi Kft.
Székhely/lakcím 1133, Budapest, Hegedűs Gy. u. 67 5/4
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-81509/2014.4
Adatkezelés részletei Kezelt adatok: családi és utóneve(i), neme, születési idő, mobiltelefonszám(ok), e-mail cím, kép, jármű(vek) adatai
Adatkezelés célja: Honlapon történő regisztráció. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a Felhasználók közötti kapcsolat létrehozása, rendszerüzenetek küldésének lehetősége"
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-108859/2016.
Adatkezelés részletei Kezelt adatok: Telefonszám, hívási időpontja, telefonbeszélgetés során elhangozttak
Adatkezelés célja: Ügyfélkapcsolat. Telefonos ügyfélszolgálat minségbiztosítása, reklamáció esetén elhangzottak reprodukálhatósága, bizonyítása

3.1.7. Szolgáltató fenntartja a lehetőségét annak, hogy meglévő és folyamatosan fejlesztés alatt álló REST API-ján keresztül hozzáférést biztosítson külső partnerek számára azon adatokhoz, melyek az oszkar.com felületén publikusan is elérhetők

3.2. ADATTOVÁBBÍTÁS

3.2.1. Adatkezelő neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám
Adattovábbítás célja: az online fizetés során a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az online fizetés-elfogadás esetén tranzakció-biztonsági (fraud) ellenőrzés és kifizetések kezelése.


4. Regisztráció
4.1. A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (keresés, út részleteinek megtekintése, hirdetésfigyelőre feliratkozás) regisztráció nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára. Bizonyos szolgáltatások (pl. hirdetésfeladás, helyfoglalás, értékelés leadása stb.) azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes.

4.2. Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők kitöltésével vagy Facebook profil segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek. A regisztráció szükséges feltétele az ÁFF elfogadása. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki regisztrációja megerősítését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

4.3. Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.4. A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a Szolgáltató jelen ÁFF 3. pontjában lefektetett feltételek szerint kezelje.
A regisztráció törlésére a Személyes adatlap / "Személyes adatok módosítása, kiegészítése, beállítások" oldalon a "Regisztráció törlése" funkcióval van lehetőség. A Szolgáltató a regisztráció törlése során a Felhasználó adatait törli, a Felhasználónevet és e-mail címet az újraregisztrálás megakadályozása céljából megőrzi. Ennek kizárólagos célja a negatív értékelések eltüntetését szolgáló újraregisztráció megakadályozása.

5. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
5.1. A Felhasználó kizárólag abban az esetben jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ha cselekvőképes személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy, de saját keresetével önállóan rendelkezik, vagy törvényes képviselője kifejezett engedélyével bír. A Regisztrációval a Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy az ÁFF-ben foglaltak szerint jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

6. A Felhasználók kötelességei
6.1. A Szolgáltatás a Felhasználók számára csak saját felelősségre használható.

6.2. A Felhasználó felelős a Felhasználónevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan, harmadik személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan, harmadik személy a Felhasználó jelszavának használatával bármilyen módon visszaél, Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

6.3. A Felhasználó által közzétett tartalom kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. Tilos olyan tartalom rögzítése a Rendszerbe, amely tévesen azt a látszatot kelti, hogy a Szolgáltató jóváhagyta vagy egyetért a Felhasználó által megjelenített tartalommal. A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos, magyar jogszabályokat ne sértse.

6.4. A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok mint pl. e-mail cím, telefonszám, autóadatok időszerűségéért és helyességéért. A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, de a szándékosan, vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben tilos más weboldalak, vagy a Felhasználó saját termékeinek, szolgáltatásainak reklámozása a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Rendszerben történő reklámozási lehetőségekről az info@oszkar.com e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

7. Az Autósok kötelességei
7.1. Az Autós az utazás költségeinek megosztása érdekében saját maga által meghatározott mértékű Útiköltség hozzájárulást kérhet az általa szállított Utasoktól. Az Autós által bejelentett indulás helye és ideje kötelező jellegű. Ha az Autósnál legalább egy Utas már helyet foglalt, változtatni a megadott indulási és célvároson, valamint az utazás dátumán nem; a pontos indulási és érkezési helyen és időn csak az utazás eredetileg meghirdetett kezdete előtti 12 órán kívül lehetséges. Az utazás általános okokból történő lemondását a Rendszerben lehet megtenni az utazás eredetileg meghirdetett kezdete előtti 12 órán kívül, erről az addig helyet foglalt Utasok automatikus e-mail üzenetben értesülnek. Az automatikus e-mail kézbesítésének sikeréért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ezért az Autósnak kötelessége telefonbeszélgetés során meggyőződnie arról, hogy a járatra helyet foglaló utasok értesültek a változásról. Amennyiben Utas még nem jelentkezett a járatra, bármilyen módosítás végrehajtható a hirdetésen.

7.2. Az Autós köteles a Rendszerben feladott hirdetéseinek adatait aktuálisan tartani. Amennyiben az Autós valótlan adatokkal szerepeltet hirdetéseket a rendszerben, a Szolgáltató jogosult ezen hirdetéseket törölni, melyről az Autóst értesíti. Amennyiben az Autós a valótlan adatokat tartalmazó hirdetésének törlését megelőző 40 nappal nem jelentkezett be a rendszerbe, a Szolgáltató nem köteles értesíteni őt a törlésről.

7.3. Az Autós nem köteles az Utasra a megbeszélt találkozási helyen 15 percnél tovább várakozni, negatív tapasztalatát a Rendszerben a felhasználó profillapján közzéteheti.

7.4. Az utazási célváros elérésekor az Autós köteles az Utast megbeszélés szerint házig vagy közösségi közlekedéssel megközelíthető nyilvános helyig elvinni.

7.5. Amennyiben az Autós havi szinten (naptári hónapra vetítve) belföldi viszonylatokon több mint 40 utast szállít el, köteles Üzleti csomagot vásárolni.

7.6. Amennyiben az Autós heti szinten 250 km-nél hosszabb külföldi viszonylatokon több mint 4 utat vagy több mint 5 utas szállítását lehetővé tevő járművel hirdet, köteles Üzleti csomagot vásárolni.

7.7. Az Autós köteles a Szolgáltató által jelen ÁFF-ben megjelölt viszonylatok az Utasok által megfizetett Foglalási díjakat a Szolgáltató részére a megadott fizetési módok (bankkártyás fizetés, átutalás, kreditfeltöltés, banki készpénzes befizetés, készpénzes befizetés a Szolgáltató telephelyén) valamelyikén, a megadott határidőn belül közvetíteni.

7.8. Az Autós minden megvalósult útja után köteles az Utasokról értékelést rögzíteni a Rendszerbe.

7.9. Az Autós köteles a Járatokon használt gépjárművét folyamatosan az Utasok szállítására és biztonságos közlekedésre alkalmas, műszaki állapotban tartani. Az Autós köteles közvetlenül minden Járat indulását megelőzőn körültekintően és alaposan meggyőződni róla, hogy a gépjármű jogilag és műszakilag - a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelőn - minden szempontból alkalmas a forgalomban való részvételre. (például, de nem kizárólag: érvényes forgalmi engedéllyel és kötelező biztosítással rendelkezik a jármű, az Autós érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen a járatot bonyolító járműre, stb.)

7.10. Az Autós köteles az indulás helyén gépjárművezetésre alkalmas állapotban megjelenni, az utazás időtartama alatt teljes felelősséggel tartozik az Utas biztonságáért.

7.11. Az Autós minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, vezetői engedélyét és az autó iratait magánál tartani.

7.12. Az Autós köteles külföldi utazás esetén az Utas külföldre utazási jogáról megbizonyosodni ezt alátámasztó úti okmány meglétének ellenőrzése által, ezáltal a szándékolatlan embercsempészetet kiküszöbölni.

8. Az Utasok kötelességei
8.1. Az Utas köteles utazásra alkalmas állapotban megjelenni a megbeszélt helyen és időben, vagy gondoskodni az Autós megfelelő tájékoztatásáról, amennyiben valami okból kifolyólag vagy nem tud időben jelen lenni, vagy eláll utazási szándékától. Megfelelő tájékoztatás akkor valósul meg, ha az Autós valamilyen formában (sms, e-mail, telefon stb.) visszajelzett az Utasnak, hogy megkapta az értesítést az út lemondásáról.

8.2. Az Utas az érkezési helyen (célállomáson) köteles az Autósnak az Autós hirdetésben szereplő vagy a Megbeszélés szerinti díjat megfizetni, mely tartalmazza az Autós által meghatározott Útiköltség hozzájárulást és az esetleges Foglalási díjat. A fizetés módja lehet készpénzes vagy elektronikus, amennyiben az Autós Online fizetést is elfogad. Ez alól kivételt képez az Online előre fizetéssel rendezett útdíj esete, ekkor az Utas köteles az Autós kérésére a beszállókártyát vagy a beszállási kódot az Autós rendelkezésére bocsájtani (lásd 11. Online előre fizetés fejezet)

8.3. Az Utas minden megvalósult és meghiúsult utazása után köteles az Autósról értékelést rögzíteni a Rendszerbe.

8.4. Ha az Autós a megbeszélt találkozóhelyen nem, vagy saját hibájából jelentős késéssel jelenik meg, akkor az Utas ezt, vagy egyéb negatív tapasztalatát a Rendszerben az Autós profillapján közzé teheti.

8.5. Az Utas minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, külföldi út esetén érvényes úti okmányát is magánál tartani. Külföldi út esetén, amennyiben az Autós igényli, az Utas köteles érvényes úti okmányát az utazás megkezdése előtt az Autósnak bemutatni. Érvényes úti okmány hiányában, vagy annak bemutatását megtagadó Utas esetén, valamint ha az Utas nem utazásra alkalmas állapotban jelent meg az utazásra az Autós elállhat az Utas elszállításától.


9. Foglalási díj és a Felhasználók ehhez kapcsolódó kötelezettségei
9.1. KÖZVETÍTETT FOGLALÁSI DÍJRENDSZER

9.1.1. A Szolgáltató által létrehozott és üzemeltetett Rendszer kialakításának, fenntartásának, üzemeltetésének vannak egyedi és folyamatos költségei. A folyamatos és biztonságos szolgáltatás fenntartás, finanszírozhatóságának biztosítása érdekében a Szolgáltató Foglalási díjrendszert alkalmaz.

9.1.2. A foglalási díj az Utasok által a Szolgáltatás közvetítésével megvalósult utazásokért fizetendő díj.

9.1.3. A foglalási díjat az Utas az Autósnak fizeti ki. Az Autós köteles az Utasok által megfizetett, Foglalási díjakat a Szolgáltató részére a megadott fizetési módok (bankkártyás fizetés, átutalás, előre feltöltött kreditegyenlegből rendezés, banki készpénzes befizetés, készpénzes befizetés a Szolgáltató telephelyén) valamelyikén, a megadott határidőn belül eljuttatni.

9.1.4. A díjkötelezettség 2015. november 27-tól minden belföldi és külföldi viszonylatra vonatkozik, kivéve az 50 km-nél rövidebb viszonylatokat.

9.1.5. Az Autós, amennyiben számlakiállításra kötelezett, az általa az utas számára kiállított számlán az útdíjtól elkülönítve külön tételként közvetített szolgáltatásként szerepeltetheti a foglalási díj összegét. Így a Helyi adókról szóló törvény 38.§(1) bekezdése szerint a helyi iparűzési adó alapjából a foglalási díj jogcímen kiszámlázott összeg levonható jelen Szerződés és a Szolgáltató által a foglalási díjról kiállított számla alapján.

9.1.6. A Foglalási díj eltérő a fix és a megbeszélés szerinti Útiköltség hozzájárulás esetén, mértékét az alábbi táblázatok mutatják:

Útiköltség hozzájárulás összege Az utas által fizetett Foglalási díj
0-499 Ft-ig ingyenes
500-1299 Ft-ig 50 Ft
1300-2299 Ft-ig 100 Ft
2300-3299 Ft-ig 150 Ft
3300-4299 Ft-ig 200 Ft
4300-5299 Ft-ig 250 Ft
5300-6299 Ft-ig 300 Ft
6300-7299 Ft-ig 350 Ft
7300-8299 Ft-ig 400 Ft
8300-9299 Ft-ig 450 Ft
9300-10299 Ft-ig 500 Ft
10300-12299 Ft-ig 600 Ft
12300-14299 Ft-ig 700 Ft
és így tovább…


9.1.7. Amennyiben nincs megadva a hirdetésben az Útiköltség hozzájárulás mértéke, akkor a foglalási díj az út hosszúságának függvénye, az alábbi táblázat szerint:

BELFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 100 km 50 Ft
101 - 150 km 100 Ft
151 - 200 km 150 Ft
201 - 250 km 200 Ft
251 - 300 km 250 Ft
301 - 350 km 300 Ft
és így tovább…
KÜLFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 150 km 100 Ft
151 - 250 km 250 Ft
251 - 350 km 400 Ft
351 - 450 km 550 Ft
451 - 550 km 700 Ft
551 - 650 km 850 Ft
és így tovább…


9.1.8. Euróban/Angol fontban/Svájci frankban fizetendő útiköltség hozzájárulás esetén a Foglalási díj is Euró/Angol font/Svájci frank alapú lesz, mértékét az alábbi táblázatok tartalmazzák. A forintban fizetendő utakhoz hasonlóan más a Foglalási díj mértéke a fix, illetve a megbeszélés szerinti Útiköltség hozzájárulás esetén.

Útiköltség hozzájárulás összege Az utas által fizetett Foglalási díj
2 EUR/GBP/CHF - ig ingyenes
3-6 EUR/GBP/CHF 0.25 EUR/GBP/CHF
7-11 EUR/GBP/CHF 0.5 EUR/GBP/CHF
12-16 EUR/GBP/CHF 0.75 EUR/GBP/CHF
17-26 EUR/GBP/CHF 1 EUR/GBP/CHF
27-46 EUR/GBP/CHF 2 EUR/GBP/CHF
47-66 EUR/GBP/CHF 3 EUR/GBP/CHF
és így tovább…

BELFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
70 km-ig ingyenes
70.01-120 km 0.2 EUR/GBP/CHF
120.01-170 km 0.4 EUR/GBP/CHF
170.01-220 km 0.6 EUR/GBP/CHF
220.01-270 km 0.8 EUR/GBP/CHF
270.01-320 km 1.0 EUR/GBP/CHF
320.01-370 km 1.2 EUR/GBP/CHF
és így tovább…
KÜLFÖLDI ÚT
Az út hossza km-ben Az utas által fizetett Foglalási díj
1 - 50 km ingyenes
51 - 150 km 0.4 EUR/GBP/CHF
151 - 250 km 1 EUR/GBP/CHF
251 - 350 km 1.6 EUR/GBP/CHF
351 - 450 km 2.2 EUR/GBP/CHF
451 - 550 km 2.8 EUR/GBP/CHF
551 - 650 km 3.4 EUR/GBP/CHF
és így tovább…

9.1.9. Amennyiben az Autós irracionálisan alacsony árat ad meg az út hosszához képest (7 Ft / utas / km alatt, vagy 0,025 EUR/utas/km alatt vagy 0,02 GBP/utas/km alatt, vagy 0,03 CHF/ utas/km alatt), akkor az út hossza alapján történő Foglalási díj számítás aktiválódik automatikusan.
Ez alól kivételt képez az 1 Ft-ért meghirdetett Szívességi fuvar, azzal a kitétellel, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy utánajárjon, valóban szívességi fuvar valósult-e meg. Amennyiben nem szívességi fuvar történt, akkor a km alapú foglalási díj kerül felszámításra.

9.1.10. Ha a hirdetésben az Útiköltség hozzájárulás nincs megadva és a távolság sem kalkulálható, a Foglalási díj belföldi út esetén egységesen 150 Ft / utas, külföldi út esetén 1200 Ft / utas.

9.1.11. A Foglalási díj pénzneme megegyezik a viteldíj pénznemével (HUF, EUR, GBP, CHF megadása lehetséges). Kiegyenlítése az Autós által választhatóan Forint vagy Euró pénznemben történhet. A fizetendő összeg kalkulációja a Magyar Nemzeti Bank által kiadott a Díjbekérő kiállításának napján érvényes valutaárfolyammal történik, Forint esetén tízesekre kerekítve.

9.1.12. A Foglalási díj akkor kerül felszámításra, ha
 • az Utas visszajelezte, hogy megtörtént az utazás VAGY
 • az Autós visszajelezte, hogy megtörtént az utazás VAGY
 • az utazás után eltelt 3 nap, és egyik fél sem jelzett még vissza
9.1.13. A rendszer a fenti táblázatokat felhasználva kiszámítja az utas által a Szolgáltatónak fizetendő Foglalási díjat, és fix ár esetén a Listázóba kikerülő hirdetésben már a Foglalási díjjal megnövelt árat fogja megjeleníteni. Tehát az Autós a Foglalási díjjal megnövelt összeget fogja megkapni az Utasoktól. A rendszer követi a Foglalási díjak alakulását (abban az esetben is ha megegyezés szerinti ár van megadva az Autós hirdetésben) és amikor a felhalmozódó Foglalási díj összege eléri az 500 Ft-ot, akkor az Autós e-mailben értesítést kap, hogy pontosan mennyi a Foglalási díj kinnlevősége. A díjat tehát az Utas fizeti, de az Autósok juttatják el a Szolgáltatónak.

9.1.14. Tekintettel arra, hogy a Foglalási díjrendszer bizalmi elven működik – az utazás előtt bármely fél által lemondott utak kapcsán nincs Foglalási díj fizetési kötelezettség és az Autós arra is lehetőséget kap, hogy utólag nem megvalósultnak jelezze az utazást - a Szolgáltató folyamatosan méri az Autósokra jutó Utas-lemondások mértékét. Amennyiben egy Autósra a teljes rendszerben az Autós által hirdetett viszonylaton számított egy hónapos átlagos Utas-lemondási arányhoz képest 5%-kal magasabb érték válik jellemzővé, az Autós külön figyelőlistára kerül, amiről tájékoztatja a Szolgáltató.

9.1.15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a lényegesen magasabb lemondási arány miatt részletes adatszolgáltatást kérjen be az érintett Autósoktól és amennyiben az Autós nem tudja meggyőzően bizonyítani, hogy nem élt vissza a Rendszer nyitottságával, akkor a Szolgáltató jogosult
 • az Autóst a jelen ÁFF 9.B 9.2 pontjában részletezett Megkeresés alapú közvetítési díjfizetési rendszerbe átsorolni
 • az Autósnak a Rendszerhez való hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen korlátozni
9.1.16. A Foglalási díjat az alábbi fizetési módokon lehet rendezni bejelentkezés után a Honlapon a Személyes menü, Pénzügyek menüpontjában:
 • bankkártyás fizetéssel (ez automatikus kártyaterhelésre is állítható) Forinttal és Euróval átváltási költségek nélkül lehet fizetni. Más pénznemű számláról történő kártyás fizetés esetén a kártyakibocsátó bank átváltási kondíciói érvényesek.
 • átutalással - Forint vagy Euró számlára lehet utalni
 • kreditegyenleg feltöltéssel a Rendszerben. Ebben az esetben előre feltölthető a kiválasztott kreditmennyiség, amelyből a Rendszer automatikusan rendezi a Foglalási díjat is. Kredittel történő manuális fizetésre is van lehetőség, illetve az automatikus rendezés letiltható. A Kreditegyenleg bejelentkezés után a Pénzügyek menüpontban a következő linken tölthető fel. Forint és Euró alapú egyenlegfeltöltésre van lehetőség, ez a pénznemváltó legördülő menüben állítható be.
 • banki készpénzes befizetéssel a Szolgáltató mindenkori számlavezető bankjaiban
 • készpénzben, előre egyeztetett időpontban, Budapesten a Szolgáltató irodájában (időpontot a +36 1/6333-696 telefonszámon vagy az info@oszkar.com e-mail címen lehet egyeztetni)
9.1.17. Amennyiben az Autósnál egy vagy több Utas online fizetéssel foglalt helyet, akkor a rendszer automatikusan megpróbálja az így befolyt összegekből rendezni az aktuális Foglalási díjat. Ha a Foglalási díj kevesebb, mint az Online fizetésből az Autós részére befolyt viteldíjak, akkor a rendszer a Foglalási díjat rendezettnek tekinti és a Foglalási díjjal, illetve a Tranzakciós díjjal csökkentett összeget kapja meg az Autós. Ha a Foglalási díj több mint az Online fizetésből az Autós részére befolyt viteldíjak, akkor már csak az Online fizetésből befolyt viteldíjakkal csökkentett Foglalási díj különbözetet köteles az Autós rendezni.

9.1.18. Amennyiben az Autós nem rendezi Foglalási díj kinnlevőségét a megadott határidőig, akkor, ha az Autós hirdetésein konkrét ár jelenik meg, és engedélyezte az Online előre fizetési lehetőséget, akkor hirdetései láthatóak maradnak a Listázóban legfeljebb 2 hét időtartamra, de helyet foglalni már csak Online előre fizetéssel lehet majd az általa meghirdetett utakra, addig, amíg rendezi a díjat. Ha időközben befizeti a Szolgáltató felé a Foglalási díjat, Autós hirdetései azonnal visszaállnak eredeti állapotukba, tehát minden az Autós által megadott módon lehet majd rendezni a viteldíjat.

9.1.19. Ha
 • 2 hét elteltével sem rendezte az Autós a díjat, vagy
 • nem konkrét ár látszik az Autós hirdetésében (például megbeszélés szerint vagy két összeg közötti intervallum van feltüntetve), vagy
 • nem engedélyezte az Autós az Online előre fizetési lehetőséget,
akkor amennyiben a Foglalási díj a megadott határidőig nem folyik be, a rendszer inaktív állapotba helyezi az Autós hirdetéseit (tehát nem fognak látszódni a Listázóban), addig, amíg a Foglalási díj beérkezik. Továbbá a fennálló kötelezettségeket a Szolgáltató jogosult követelésbehajtó partnereihez behajtásra átadni. A követelésbehajtás költségei a nem fizető Felhasználót terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Szolgáltató bírósági úton érvényesítheti követelését.

A Foglalási díj tartozás befizetésével egyidejűleg az Autós hirdetései ismét aktívvá válnak.

9.1.20. A Foglalási díjról az Autós e-mail értesítőt kap, amikor a Foglalási díj összege eléri az 500 Ft-ot, de maximum hetente egyszer kap értesítő e-mailt.

9.1.21. Amennyiben az Autós háromszor egymás után időben rendezi a Foglalási díjat, a Személyes beállítások oldalon beállíthatja a heti gyakoriság helyett a havi szintű fizetési preferenciáját. A havi fizetési rendszerben az autósnak legrégebbi ki nem egyenlített foglalási díj esedékességét követő egy hónapon belül elegendő közvetítetni a Foglalási díjat, amennyiben a tartozás nem haladja meg az 5000 Ft-ot. 5000 Ft Foglalási díj tartozás elérésekor a tartozás azonnal esedékessé válik. Az esedékességről a havi fizetési rendszer esetén is a normál rendszerben működő tájékoztatási szinteken kap az Autós e-mailes illetve SMS-es értesítést.

9.1.22. A meg nem valósult utakról az Autós köteles értékelést leadni a Rendszerben. Amikor ez megtörtént, akkor a Személyes menü Pénzügyek menüpontjából törlődik a meghiúsult útra felszámolt Foglalási díj és a rendszer újrakalkulálja a fizetendő Foglalási díjat.

9.1.23. A Rendszer az utazás dátumát követő 3. napon megvalósult Útnak tekinti azokat az utakat, amelyekről nem érkezett ellenkező visszajelzés. Amennyiben az Autós vagy az Utas értékeléséből kiderül, hogy megvalósult az utazás, a Rendszer szintén megvalósultnak tekinti az Utat. Ha az Út megvalósulásával kapcsolatban az Autós és az Utas nem ért egyet, az ügyet a Szolgáltató kivizsgálja.

9.1.24. A jelen fejezetben feltüntetett árak bruttó árak. A belföldi utak után fizetendő foglalási díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a nemzetközi utak után fizetendő foglalási díjak tekintetében ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik, tekintve, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 110. § alapján az Áfa tv. 105. § -al összefüggésben a nem belföldi ki- és/vagy beszállóhellyel rendelkező személyszállításhoz kapcsolódó ügynöki közvetítési szolgáltatás mentes az adó alól.

9.2. MEGKERESÉS ALAPÚ KÖZVETÍTÉSI DÍJRENDSZER

9.2.1. Azon - jellemzően üzleti - Felhasználók számára, akiknél nem biztosítható a foglalások megvalósultságának a valóságnak megfelelő követése, viszont minden a rendszerben megvalósultnak jelzett út után a közvetített Foglalási díj kifizetését nem vállalják, az ÁFF 14. pontjában meghatározott szankciók alkalmazása helyett lehetőség van Megkeresés alapú közvetítési díjfizetést alkalmazni.

9.2.2. A Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerbe való átkerülés történhet
 • a.) az Autós kifejezett kérésére vagy
 • b.) a Szolgáltató döntése során, amennyiben bizonyítható ÁFF 14. g. pontban szereplő tevékenységek valamelyike. Ez esetben az Autóst a Szolgáltató írásban értesíti.

9.2.3. A Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerbe bevont Autósnak nem áll fenn a 9.A 9.1 alfejezet szerinti, a valójában megvalósult utak kapcsán az Utas által fizetett foglalási díj közvetítésének kötelezettsége. Ehelyett azon alkalmak után van az Autósnak Közvetítési díj fizetési kötelezettsége, melyek során Utasok az Autóssal annak az Oszkár rendszerben feladott Hirdetése kapcsán kapcsolatfelvételt kezdeményeznek. Ezen kapcsolatfelvételi kezdeményezések az alábbiak lehetnek az Utas részéről:
 • Helyfoglalás az Autós hirdetésén (mely során az Utas az Autós Kapcsolatfelvételi adatait megkapja)
 • A Rendszerben belső üzenet küldése az Autós számára
 • A Rendszerben az Autós telefonszámának lekérése (foglalás nélkül ez csak Üzleti sofőrök kapcsán lehetséges az Utas számára)

9.2.4. A fenti kapcsolatfelvételi kezdeményezések közül egy Utas és egy konkrét Autós hirdetés kapcsán csak az első kapcsolatfelvételi kezdeményezés után kell az Autósnak Közvetítési díjat fizetni. (Tehát ha pl. egy Utas a helyfoglalást megelőzően belső üzenetet küld az Autósnak, majd helyet is foglal az Autós hirdetésén, ezen utas és hirdetés kapcsán csak egyszer kerül felszámolásra a Közvetítési díj.

9.2.5. A Közvetítési díj az adott utazás után közvetítendő Foglalási díj bizonyos (100-nál kisebb) százaléka. Ezen százalékot a Szolgáltató jogosult meghatározni az Autós számára figyelembe véve az Autós rendszerhasználati statisztikai adatait, a többi Autós statisztikai adataival összefüggésben.

9.2.6. Amennyiben az Autós a számára felajánlott Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerrel nem kíván élni, vagy a Közvetítési díj mértékével nem ért egyet,
 • a Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerbe való bekerülést követő 30 nap múlva kérheti a Foglalási díj közvetítési rendszerbe történő visszasorolását. A Szolgáltató ekkor a kérést 10 napon belül köteles felülvizsgálni, és az alábbi feltételek teljesülése esetén az Autóst visszasorolja a Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerből a Foglalási díj közvetítési rendszerbe:
  • az Autós a megelőző 30 napban nem sértette meg az ÁFF-et, különösen annak 14. pontját
  • az Autósnak nincs a Szolgáltató felé tartozása
  • az Autós korábban még nem lett a Megkeresés alapú közvetítési díjrendszerből a Foglalási díj közvetítési rendszerbe visszaemelve
 • dönthet a Rendszer használatának befejezése mellett


10. A felelősség kérdése
10.1. A Szolgáltató feladata kizárólag az Autósok és Utasok közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a közös utak során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért.

10.2. A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁFF elfogadásával tudomásul vesz.

10.3. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.

10.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet zsúfoltságából vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) adódnak.

10.5. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást állat szállítása céljából használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az állat egészségi állapotáért, illetve a szállítás során bekövetkező, esetleges károkért. A Szolgáltató hatáskörén kívül esik annak kivizsgálása, hogy az esetlegesen okozott károkért ki a felelős.

10.6. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást csomag küldése céljából használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomag megérkezéséért, annak tartalmáért, illetve a szállítás során bekövetkező esetleges károkért. A Szolgáltató hatáskörén kívül esik annak kivizsgálása, hogy az esetlegesen okozott károkért ki a felelős.

10.7. A Szolgáltató a Honlapon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével teszi közzé.

11. Online fizetés
11.1. A Rendszerben elérhető a Felhasználók közötti biztonságos, online fizetési lehetőség az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simple fizetési rendszer segítségével.

11.2. Az online fizetés során - ha a felhasználó ezt a módot választja - a Rendszer a Felhasználót az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre irányítja át. A fizetés folyamatára és az ezzel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezésekre az OTP Mobil Kft. általános szerződési feltételei az irányadók. Az OTP Mobil fizetési rendszerről a www.otpmobil.hu weboldalon lehet tájékozódni.

11.3. Attól kezdve, hogy az Autós online fizetés elfogadásra jelentkezik egy online űrlap segítségével a 3.2.1 pontban szereplő adatai megadásával és az OTP Mobil Kft.-vel kötött online szerződéssel, utasai számára a helyszíni fizetés esetén a készpénzes fizetési mód mellett az Online fizetési lehetőség is rendelkezésre áll. Tehát az utazás során kényelmesen, akár online is rendezhető a viteldíj, melyet a mindenkori foglalási díj (lásd ÁFF 9. pont) és banki tranzakciós díj (lásd szolgáltatás leírás) levonását követően a Fizetési szolgáltató az Autós bankszámlájára utal heti elszámolással. A helyszínen történő online fizetés Utas által kezdeményezett visszatérítésére nincs lehetőség.

11.4. Amennyiben az Autós Online fizetés elfogadására jelentkezett és hirdetésfeladáskor engedélyezi az online előre fizetési lehetőséget, akkor az Utas a helyfoglalást követően még az utazást megelőzően bankkártyájával az Interneten kifizetheti a viteldíjat. Lehetőség van minden hirdetésnél kizárólagossá és opcionálissá is tenni az online előre fizetési módot.

11.5. Az Autós az utazás megtörténtét az Utasnál levő kóddal tudja igazolni, amelyet az Utas az online előre fizetés során kapott. Az Autós akkortól jogosult a foglalási díjjal (lásd ÁFF 9. pont) és banki tranzakciós díjjal (lásd szolgáltatás leírás) csökkentett összeg lehívására a fizetési rendszerből, amint az utazást követően ő vagy az Utas visszaigazolta, hogy megtörtént az utazás. A pénz péntekenként kerül átutalásra az Autósok részére és azon utak díjai lesznek benne, melyeket az Autós vagy az Utas adott hét szerda hajnalig megvalósultnak jelölt.
Ha az Utas online előre fizetést elfogadó Autósnál foglal helyet, a fizetéshez a Rendszer átirányítja az OTP Mobil fizetési felületére, ahol a megszokott módon, biztonsággal végrehajthatja a fizetést. Ezt követően az Utas kap egy beszállókártyát, melyen van egy kód: az utazáskor ezt fogja elkérni az Autós, mivel ezzel tudja visszaigazolni a sikeres utazást és lehívni a pénzt.

11.6. Online előre fizetéssel foglalt út lemondása:

11.6.1. Amennyiben az Utas az utolsó órákban mondja le az utat, vagy le sem mondja, és nem megy el, az Autós megkapja az útdíj 80%-át, 20% pedig visszavezetésre kerül az utashoz. Ha az Utas időben lemondja az utat vagy az Autós hibájából nem valósul meg az utazás, akkor az egész összeget visszakapja. A visszatérítés mértékéről a lemondás időpontjának függvényében az alábbi három példa és grafikon ad tájékoztatást:

“A” eset: Az Utas jó előre lefoglalja az útját, mondjuk 20 nappal az indulás előtt. Ekkor költség nélkül lemondhatja a foglalást külföldi út esetén egészen az indulás előtti 7. napig, belföldi út esetén az indulás előtti 3. napig. Ezt követő visszamondás esetén már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére. Amennyiben csak az indulási idő előtt 12 órával vagy azt követően mondja le a helyfoglalást, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult. (Közötte időarányosan csökken a visszajáró összeg aránya)

“B” eset: Az Utas közepesen előre foglalja le az útját, mondjuk 4 nappal az indulás előtt. Ekkor költség nélkül lemondhatja a foglalást az indulás és a foglalás közötti időszak 40%-ig, tehát a foglalást követő kb. 38 órán belül. Ezt követően már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére. Amennyiben csak az indulási idő előtt 12 órával vagy azt követően mondja le, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult. (Közötte időarányosan csökken a visszajáró összeg aránya)

“C” eset: Az Utas viszonylag az utazáshoz közeli időpontban foglalja le útját, mondjuk 10 órával az indulás előtt. Ekkor szintén költség nélkül lemondhatja a foglalást az indulás és a foglalás közötti időszak 40%-ig, tehát a foglalást követő 4 órán belül. Ezt követően már nem jogosult a teljes díj visszatérítésére, az útdíj 20%-ának visszatérítésére jogosult.Utas általi lemondás esetén az Utasnak visszajáró pénz arányáról tájékoztat a fenti grafikon.

11.6.2. Amennyiben az Autós hibájából nem valósul meg az út, az Utas – függetlenül a lemondás időpontjától – maradéktalanul visszakapja a befizetett összeget.
Ha az Utas nem hozza el a beszállókártyáját, akkor az utazás után az Autós visszaigazolhatja beszállókártya nélkül is az utazást, de csak akkor fog kifizetésre kerülni az összeg, ha
 • Az Utas nem jelzi azt, hogy meghiúsult volna út (3 napja van erre, ezt követően automatikusan megvalósultnak veszi a rendszer)
 • Vagy az Utas visszaigazolja, hogy tényleg megtörtént az utazás
11.6.3. Ha az Utas azt igazolja vissza, hogy az autós miatt nem jött létre az út, az Autós pedig azt, hogy az Utas miatt, akkor addig nem kerül sem kifizetésre, sem visszautalásra az összeg, amíg az Autós és az Utas konszenzusra nem jut.

12. Csomagszállítás
12.1. Csomagszállításnak nevezzük azt a tevékenységet, amikor a csomag küldője nem utazik az autóssal, hanem a szállítandó küldeményt átadja az autósnak, aki előre kialkudott díj ellenében elszállítja azt előre egyeztetett rendeltetési helyre.

12.2. Csomagszállítás esetén az autós felelőssége meggyőződni arról, hogy az átvett küldemény szállítása törvénybe nem ütközik.

12.3. Csomagszállítás esetén a csomag felvételi és leadási helye a felek kölcsönös megegyezésének tárgyát képezi

12.4. Csomagszállítási igény felmerülte esetén a csomag feladójának kötelessége a megfelelő autós(ok) megkeresése a rendszerben, és a hirdetés adatlapján található "Csomagszállításra kérek ajánlatot" gomb segítségével ajánlatot kérni a csomag elszállítására. Az ajánlatkérésben a feladó kötelessége minden olyan részletet az autós tudomására hozni, ami a szállításra történő felelősségteljes ajánlatadáshoz szükséges, beleértve a csomag méretét, állagát, tömegét, esetlegesen extra információkat, mint érték, törékenység.

12.5. Az autósnak lehetősége van a kapott csomagszállítási ajánlatkérésre reagálva megadni a konkrét összeget, amennyiért hajlandó a csomagszállítást vállalni. Amennyiben vállalni tudja a csomagszállítást, kötelezően megadandó a viteldíj.

12.6 A csomag feladója a kapott ajánlatok közül elfogadhat legfeljebb 1 ajánlatot. Az elfogadást az ajánlat mellett megjelenő "Elfogadom az ajánlatot" gomb segítségével teheti meg.

12.7 Elfogadott csomagszállítási ajánlat esetén a felek megkapják emailben egymás telefonszámát a további kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében. A csomag küldőjének a felelőssége a csomagot olyan csomagolásban átadni, mely biztosítja, hogy a szállítandó küldemény ne tegyen kárt az autóban, önmagában, vagy más az autóban szállított tárgyakban, állatokban, emberekben.

12.8 A csomag küldőjének felelőssége átvételi elismervényt aláíratni az autóssal, mely bizonyítja a csomag sértetlen átadását. Az autósnak kötelessége átvételi elismervényt aláíratni az átvevővel, mely bizonyítja a csomag sértetlen átadását.

12.9. Kapcsolatfelvételi adatok megadása levelezésben, ajánlatkérésben, vagy ajánlatadásban, elfogadott szállítási ajánlat hiányában mind a két fél számára tilos. (lásd továbbá 14.1.g pont)

12.10. Az elfogadott csomagszállítási ajánlat után a rendszerben legfeljebb egy értékelés adható le, amelyben megjelölhető a szállítás sikeressége

12.11. Sikeres csomagszállítás esetén a Szolgáltató részére befizetendő jutalék az elfogadott csomagszállítási ajánlat 10%-a, melyet az autós kötelessége befizetni. A befizetendő díj a foglalási díjak között jelenik meg, ahol feltüntetésre kerül, hogy csomagszállításról van szó. A befizetés a foglalási díjakkal egyező módon lehetséges lásd 9.1.16. pont

12.12. A csomagszállítás sikerdíjának esedékességére a foglalási díj esedékességének szabályai érvényesek, lásd 9.1.12. és 9.1.19. pontok.

12.13. A csomagszállítás felelősségének itt nem taglalt részeit a "10. A felelősség kérdése" pont szabályozza.

13. Kreditkezelés
13.1. Kredittel igénybe vehető szolgáltatások:

 • 13.1.1 Hirdetéskiemelés
 • Autós hirdetéseket lehet kiemelni a Listázóban. Két fajtája van:

  a.) Kiemelt háttérszín: A hirdetés kiemelt háttérszínnel jelenik meg a keresési találatok között.

  b.) Kiemelés listák elejére: A hirdetés a Listázóban a lista elején a kiemelt hirdetések számára fenntartott szekcióban jelenik meg az alábbiak szerint:

  * minden keresésnél maximum 10 előrelistázott hirdetés jelenik meg a még szabad hellyel rendelkező hirdetések közül
  * a 10 helyből maximum 5 hely a privát telekocsisok valamint a szükséges engedélyeik meglétét igazoló, Üzleti csomaggal rendelkező személyszállítók hirdetéseinek lesz fenntartva. Ha több mint 5 ilyen van, akkor véletlenszerűen jelenik meg minden keresésnél 5 darab az ő hirdetéseik közül.
  * a maradék (minimum 5 helyen) jelenik meg minden kereséskor a többi hirdető hirdetése. Amennyiben több van, mint a rendelkezésre álló helyek száma, akkor közülök véletlenszerűen jelennek meg a hirdetések.

 • 13.1.2 Sms értesítés (helyfoglalásról, az út paramétereiben történt változásról stb.)

 • 13.1.3 Sms küldés

 • 13.1.4 Foglalási díj kiegyenlítés (lásd 9. fejezet)
13.2. Krediteket a Honlapon az egyenleg menüpontban, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, biztonságos, online fizetési rendszerén keresztül, vagy átutalással lehet megvásárolni. Kreditek visszavásárlására nincs mód.

13.3. Egy kredit felhasználása nem visszavonható. Tehát ha egy vagy több kredit hirdetés(ek) kiemelésére lett felhasználva, de a hirdetés később törlésre került, a kreditlevonás nem törlődik.

14. Hozzáférés korlátozása
14.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók hozzáférésének korlátozására vagy megszüntetésére (regisztrációjuk törlésére), hirdetéseik, illetve az általuk közzétett egyéb tartalmak törlésére, amennyiben a Felhasználó:
 • a.) tevékenységével más Felhasználó személyes adataival visszaél
 • b.) nem a valóságnak megfelelő adato(ka)t adott meg
 • c.) nem rendeltetésszerűen használja a Rendszert
 • d.) tevékenységével a szolgáltatás működtetését veszélyezteti
 • e.) más Felhasználók érdekeit szándékoltan megsérti, velük szemben tisztességtelen magatartást tanúsít
 • f.) az Oszkár üzenőfalát és/vagy belső üzenőrendszerét nem kívánatos elektronikus kommunikáció tömeges terjesztésére használja fel
 • g.) a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak tekintetében:
  • I.) Rendszeren kívüli kapcsolatfelvételre buzdít, kapcsolatfelvételi adatokat ad meg, vagy kér az alábbi helyeken:
   • helyfoglalás előtt belső üzenetben
   • hirdetés leírásában
   • foglalkozásnál
   • autó színe, márkája leírásában
   • bemutatkozó szövegben
   • és minden egyéb, az oldalon publikusan, vagy bejelentkezett felhasználóknak látható mezőben, mely nem erre rendeltetett
  • II.) a Rendszer segítségével szervezett utak vagy Csomagszállítások tekintetében a helyfoglalás megelőzésére irányuló magatartást folytat
  • III.) a Rendszer segítségével szervezett utak vagy Csomagszállítások tekintetében a kölcsönösen egyértelműen fennálló közös utazási vagy Csomagszállítási szándék ellenére helyfoglalást lemond, vagy az útitársat a helyfoglalás lemondására szólítja fel
  • IV.) a valójában megvalósult közös utazásokat vagy Csomagszállítást nem megvalósultnak jelöli, vagy útitársát erre buzdítja
 • h.) a Rendszerbe és/vagy a Szolgáltató Facebook oldalára valótlan, jogsértő, vagy jogsértő tevékenységre buzdító, fajgyűlölő, rágalmazó, zaklató, sértő, obszcén, trágár, megbotránkoztató, fenyegető, hamis vagy félrevezető tartalmat, vagy tartalomra mutató linket tesz ki
 • i.) Üzletszerű személyszállítást végez Üzleti csomag nélkül, vagy anélkül, hogy a mindenkor aktuális törvényi feltételeknek megfelelne

15. Megszüntetés
15.1. A Felhasználó a közte és a Szolgáltató közt fennálló, jelen ÁFF által szabályozott jogviszonyt regisztrációjának törlésével bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

15.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közt fennálló, jelen ÁFF által szabályozott jogviszonyt abban az esetben jogosult felmondani, azaz a Felhasználó regisztrációját törölni, ha a Felhasználó jelen ÁFF-et (különös tekintettel a Hozzáférés korlátozása részben felsoroltakra) megsérti.


16. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
16.1. A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.


17. Panaszkezelés, vitarendezés
17.1. A Felhasználó panaszát az info@oszkar.com e-mail címen, vagy munkaidőben a +36 1/6333-696 telefonszámon jelezheti a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a beérkezett panaszra 10 napon - melybe a munkaszüneti napok nem számítanak bele - belül reagál.

17.2. Jogszabályi kötelezésre Szolgáltató vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.


18. Egyéb rendelkezések
18.1. Jelen ÁFF-re és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2017. október 13. (Hatályos: 2017. november 13-tól)
Az Oszkár ÁFF archív vagy hatálybalépésre váró verziói